vrijdag 21 juni 2019

Doe mee en plant! 100 000 bomen en struiken in Gelderland

Recent is Landschapsbeheer Gelderland samen met de provincie Gelderland gestart met een provincie breed beplantingsproject: Doe mee en plant! 100 000 bomen en struiken in Gelderland. Met dit beplantingsproject zet de provincie Gelderland een belangrijke stap om in 2050 energieneutraal te zijn.

Acties regio Veluwe voor herstel houtsingels
Per regio (Achterhoek, Rivierengebied, Veluwe) organiseren we een gebied specifieke beplantingsactie. Op de Veluwe richten we ons op het herstel van historische houtsingels. Daarnaast is het mogelijk om schaduwbomen aan te planten. Grondeigenaren kunnen tegen een kleine eigen bijdrage plantmateriaal (bomen en struiken) aanschaffen voor de aanleg van heggen, hagen en bomen.

Kosteloos voor vrijwilligers
Vrijwilligersgroepen kunnen kosteloos beplanting aanschaffen. Wellicht kennen jullie locaties waar de eigenaar graag een bijenhaag of patrijzenhaag wil aanplanten of zijn er locaties waar jullie zelf graag beplanting zouden zien. Zo ja, ga dan “de boer op” en knoop een gesprek aan met de eigenaar. De eigenaar dient via onze website zelf de aanvraag te doen en daarbij aan te geven via welke vrijwilligersgroep hij/zij op de hoogte is gebracht. We hebben daartoe op onze website een speciaal aanmeldformulier ontwikkeld voor vrijwilligersgroepen.

Meer informatie
Hier staat meer informatie op onze website, ook hoe je flyers kunt bestellen.

vrijdag 10 mei 2019

Symposium onthult nieuwste vondsten vroegmiddeleeuwse Veluwse ijzerwinning

Hier een bericht over het Symposium Wolven en Slakken, waarin onze Werkgroep Geologie en Landschap ook een bijdrage verzorgt. Onder de titel ‘Ijzer uit steen: zij toen, wij nu’ geeft Tjada in beeld en tekst een indruk over het proces van ijzerwinning uit klappersteen

CODA Museum, Vosselmanstraat 299 Apeldoorn | vrijdag 17.05 | 12.30 -17.30 uur |
www.coda-apeldoorn.nl/ijzerwinning
Recente opgravingen en onderzoeken werpen nieuw licht op de ijzerindustrie op de Veluwe in de vroege middeleeuwen. Deze nieuwste vondsten worden binnenkort onthuld tijdens het Symposium Wolven en slakken: ijzerwinning op de Veluwe, dat op vrijdagmiddag 17 mei plaats vindt in CODA Apeldoorn. Archeologen en experts van onder andere de gemeente Apeldoorn, onderzoeksinstellingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geven toelichting op de ontdekkingen. Het symposium is interessant voor een breed publiek, als inleiding of als verdieping op het onderwerp. Aanmelden voor het symposium op 17 mei kan via: www.coda-apeldoorn.nl/ijzerwinning. In CODA Museum is tot en met 16 juni de gelijknamige overzichtstentoonstelling Wolven en slakken: ijzerwinning op de Veluwe te zien.
Sinds kort komen er steeds meer nieuwe gegevens aan het licht die duidelijk maken dat de omvang van de vroegmiddeleeuwse ijzerproductie indrukwekkend moet zijn geweest. Zo lijkt het erop dat de periode waarin de ijzerindustrie plaats vond veel langer is dan eerder werd aangenomen en mogelijk duurde van de vijfde tot de twaalfde eeuw na Christus. Ook zijn er veel meer vindplaatsen die met deze ijzerindustrie in verband kunnen worden gebracht en blijken het gebied en de intensiteit van de productie veel groter dan verwacht. Door experimenteel onderzoek en door een nieuwe techniek om de herkomst van ijzer te kunnen bepalen, zijn er recent meer gegevens bekend geworden.
Tijdens het symposium wordt ook het nieuwste SAGA-rapport gepresenteerd, ‘Het grote zand. Archeologische resten in het Spelderholt’, een onderzoek van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA), met onder andere aandacht voor de onlangs herontdekte oudste proefsleuven van Nederland van de archeoloog Albert Egges van Giffen uit 1938.
zondag 5 mei 2019

Bekenstichting presenteert nieuwe gids bij een wandeling op 11 mei

Wandelen of fietsen langs cultuur- en natuurhistorische pareltjes van de Heerder beken. Dat kan vanaf de presentatie op 11 mei aan de hand van de rijk ge├»llustreerde gids ‘Bekenpad Heerde’, het derde deel in de reeks ‘Verder op pad langs stromend water’ dat wordt uitgegeven door de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Eerder verschenen al gidsen over Epe en Vaassen.
U kunt zaterdagmiddag al een wandeling langs de Horsthoekerbeek maken o.l.v. een gids
In Heerde en omgeving ligt een prachtig sprengenlandschap, aangelegd door verre voorvaderen. Het sprengensysteem werd in de zestiende- en zeventiende eeuw gegraven en diende destijds louter een economisch doel. Eeuwenlang werden molens aangedreven met de waterkracht van de sprengen.
Het stelsel is nog grotendeels aanwezig en heeft tegenwoordig een grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Praktisch trouwens ook nog: het beekwater voedt de waterturbine van de molen van Volkers en de gracht rondom kasteel Vosbergen.

De gidsen worden voor de Bekenstichting gemaakt door Henri Slijkhuis en Eric Harleman. Auteur Slijkhuis is onder meer als hoofdredacteur verantwoordelijk voor het kwartaalblad ‘De Wijerd’ van de stichting en als historicus actief voor de Bekenstichting. Eric Harleman is als vrijwilliger bij de stichting verantwoordelijk voor de vormgeving van de grafische producties en daarnaast neemt hij de fotografie voor deze leerzame wandel- en fietsgidsen voor zijn rekening.

In de gids zijn twee wandelroutes en een fietstocht opgenomen, waarbij, met veel informatie over natuur, landschap en cultuurhistorie, de twee beeksystemen van Heerde worden verkend. Deze Heerder en Horsthoeker beken bestaan uit drie lopen, die worden aangeduid als de Noordelijke-, Middelste- en Zuidelijke Heerder/Horsthoekerbeek. Het boekje telt bijna honderd pagina’s en is vanaf half mei te koop voor 8,50 euro bij onder meer de TIP (toeristisch informatiepunt) en Bruna in Heerde. Overige adressen en online te bestellen via de Bekenstichting: www.sprengenbeken.nl.

Tijd: zaterdag 11 mei 12.30 uur.
Locatie Molen van Volkers “Koffie bij de Molen”, Beeklandseweg 13 in Heerde.
Burgemeester mevrouw mr. J.A. (Jacqueline) Koops-Scheele neemt het eerste boekje in ontvangst. Tevens kunt u een informatiebord bekijken, die onlangs hier geplaatst is.
Aansluitend kunt u van de beken in Heerde genieten, want de Bekenstichting organiseert een excursie langs de Horsthoekerbeken voor donateurs en belangstellenden
Tijd: zaterdag 11 mei 13.40 uur (Inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: De Keet van Heerde, Eperweg 55, 8181 EV Heerde.
Opgave en informatie via Zwier Hottinga info@sprengenbeken.nl 0578-631459.

In 2019 bestaat de Bekenstichting 40 jaar en organiseert ze activiteiten voor iedereen, zoals Waterbeleefdagen voor jeugd en scouting op meerdere plekken op de Veluwe (de eerste 18 mei in Hattem); routes voor geocaching; excursies en lezingen op aanvraag.

zaterdag 20 april 2019

Hoe kijk je naar het landschap?

Tot eind mei is in Veluws Museum Hagedoorns Plaatse de tentoonstelling Tussen Heuvels
en Rivier, schilderijen van Marjolein Menke, te zien.
Op woensdagavond 24 april geeft exposant Marjolein Menke in het museum een lezing over
haar werk en de relatie tussen haar schilderen en het landschap en de natuur in de directe
omgeving van Epe. Ook zal zij de tentoonstelling toelichten.
De lezing begint om 19.30 uur, het museum is geopend vanaf 19.00 uur.
De entree inclusief consumptie bedraagt voor € 5,50 volwassenen en € 2,50 voor kinderen
t/m 12 jaar. De museumkaart is niet geldig.
Veluws Museum Hagedoorns Plaatse bevindt zich aan de Ledderweg 11, Epe.


zondag 14 april 2019

IVN organiseert cursus wilde planten voorjaar 2019

In deze IVN-cursus worden de basiselementen van determinatie behandeld en is er een excursie naar meerdere locaties om te oefenen een aantal planten (families) te herkennen. Tijdens de cursus kan ook en vooral kennis worden gemaakt met de vele andere aspecten van wilde planten in de mooie natuur in en om Apeldoorn. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn: waarom staat een specifieke plant juist daar waar hij nu groeit en welke andere planten leven in dezelfde biotoop? Welke geneeskrachtige werking hebben bepaalde planten? Hoe is een plant opgebouwd en hoe zorgt deze voor nageslacht? Hoe werkt de bestuiving en welke insecten dragen daaraan bij? Hoe en met wie "communiceren" planten? Altijd al interesse gehad in het antwoord op dit soort vragen? Dan is deze cursus een aanrader!
Data cursusavonden: woensdag 22 mei, 5 en 19 juni van 19.30 tot 22 uur in IVN lokaal De Vijfster Texandrillaan 30 7312 HR Apeldoorn

Data excursies: zaterdag 25 mei, 8 juni van 10 tot 12 uur in Apeldoorn of directe omgeving. Op 3 juli is een speciale avondexcursie naar de gemeentewerf van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden: via formulier op de website van het IVN Apeldoorn
Telefonisch contact : John van Heiningen 0619957310 of Janneke Niessen 0610884282
Kosten: € 40,-. Leden van IVN, KNNV en vrienden van IVN Apeldoorn krijgen een korting van 10% op deze prijs.

Meer informatie:
over aanmeldingen, betalingen e.d. via mailadres cursusadmie@ivn-apeldoorn.nl


woensdag 10 april 2019

In de voetsporen van mijn voorvaderen, verhalen-wandeling door Peter Veenhuizen, 12 mei 10.00 uur

Als je vader, je opa en overgrootvader in het Kroondomein gewerkt hebben gaan veel plekken voor je leven. Ook een verre voorvader Peter Gerrits heeft er zijn sporen nagelaten. Die plekken krijgen een waardevolle betekenis. Natuurgids Peter Veenhuizen gaat zondagochtend 12 mei speciaal met IVN-leden/vrienden op pad om de markante verhalen van zijn voorvaderen aan ons door te geven. Hij zal de geschiedenis tot leven wekken.
De ruim twee uur durende wandeling start om 10.00 uur. Er zijn voor IVN - leden/vrienden geen kosten aan verbonden. Aanmelden via aanmelden-ledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl o.v.v. In de voetsporen van mijn opa. Na opgave ontvang je de startlocatie. Er is beperkt plek.

Apeldoorn Bomenstad van Europa,12 april 10.00 uurWil je met eigen ogen zien en horen waarom Apeldoorn een jaar de titel Bomenstad van Europa mag dragen, loop dan op vrijdagochtend 12 april mee. Anton Dekker, voormalig bomenkenner van de gemeente Apeldoorn, laat de ontwikkelingen rond het bomenbeleid, de aanplant en de duurzame verzorging zien. Hoe veranderde de visie, de plannen en hoe is realiseren vaak pionieren met vallen en opstaan.

Na opgave ontvang je de startplek. We eindigen na ongeveer 2 uur in het Oranjepark.

Graag opgeven bij aanmelden-ledenactiviteit@ivn-apeldoorn.nl Er zijn geen kosten aan verbonden. Er kunnen maximaal 20 personen mee.

maandag 18 maart 2019

Tentoonstelling Marjolein Menke op Hagedoorns Plaatse

Van 2 maart tot 29 mei worden in Hagedoorns Plaatse schilderijen van Marjolein Menke tentoongesteld, die gaan over de natuur in onze omgeving met als thema Tussen heuvels en rivier.
Hier ziet u de informatie van Hagedoorns Plaatse over de tentoonstelling. En hieronder al 2 voorbeelden uit de collectie. Woensdag 20 maart geeft Marjolein een rondleiding in de museumboerderij.

laantje Wissels Veen voorjaarmaisveld bij Welsum

Schilderijen van Marjolein Menke

dinsdag 5 maart 2019

Red de Boerenlandvogels. Oproep van de Vogelbescherming.

Geweldig, een uitbundig zingende veldleeuwerik die steeds hoger klimt in de voorjaarszon! Die elegante grutto's, koning van de weide. Helaas kunnen we er steeds minder van genieten. De boerenlandvogels verdwijnen in rap tempo. Daarom roepen we de provincies op om snel in actie te komen en onze natuur te beschermen. Want we willen onze bloemen, insecten en vogels terug!

Een actie om de statenleden te activeren.

Steun de actie en klik hier voor uw stem.


vrijdag 15 februari 2019

Lezing over libellen KNNV Deventer op 27 februari

Woensdag 27 februari, 20-21.30 uur; IVN-KNNV Deventer; lezing over libellen

Frens Westenbrink heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in libellen en zal ons over libellen een enthousiast verhaal vertellen.
Libellen vliegen al 320 miljoen jaar boven de aarde en zijn in die tijd qua uiterlijk nauwelijks veranderd. Het zijn agressieve jagers die met snelheden tot wel 50 kilometer per uur op insecten jagen. Wereldwijd komen er zo’n 8000 soorten voor waarvan je er 70 in Nederland kunt zien. Na een zeer eigenaardig paringsproces leggen de libellenvrouwtjes hun eitjes in zoet water. Daaruit ontwikkelen zich larven die maanden tot zelfs meerdere jaren op de bodem van vennen, kanalen of rivieren leven.  Na 10–15 vervellingen kruipt de larve uit het water, barst de libel uit zijn larvehuidje en vliegt uit. Ze zijn onvoorstelbaar mooi van kleur, van indigoblauw tot karmozijnrood en van goudgeel tot pikzwart. Komt dat alles zien, op woensdag 27 februari!

Toegang gratis. Niet leden van IVN en KNNV Deventer zijn van harte welkom.

Locatie: De Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer.
Info bij Frens Westenbrink: 06-53226766,
f.westenbrink@kpnmail.nl